Verzekering & Levering

Wanneer je voor 15 uur een een bestelling plaatst en de bestelde artikelen zijn in voorraad en de betaling is akkoord of ontvangen, dan wordt je bestelling nog dezelfde dag ter verzending aangeboden bij post NL.

Bestellingen in het weekend en op feestdagen worden de eerstvolgende werkdag verstuurd, als de bestelde artikelen in voorraad zijn en de betaling akkoord is of ontvangen. Je bestelling wordt verzonden via post NL.

Past je bestelling in de normale brievenbuspost, dan rekenen we daarvoor het standaardtarief van post NL.

Als je bestelling als pakket verstuurd wordt, dan kost dat € 7,25 tot een maximum van 10 kg, binnen Nederland. natuurlijk kan je ook “BETALEN BIJ AFHALEN”. Je kan op de normale manier bestellen, kies bij betalen voor de genoemde optie. Er worden dan geen verzendkosten berekend. Je hoort dan van ons, wanneer je je bestelling, op afspraak, kan afhalen.

 

Levering & Uitvoering

  1. De Femma Geurmelts & More zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Femma Geurmelts & More kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het Femma Geurmelts & More geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Femma Geurmelts & More het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Femma Geurmelts & More zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Femma Geurmelts & More
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Femma Geurmelts & More tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.